Forældre

Forældrebestyrelse

Formålet med forældrebestyrelsen er at sikre, at børnehaven fungerer optimalt indenfor de pædagogiske og økonomiske rammer.
Man bliver valgt for en 2-årig periode, for suppleanter gælder valget 1 år. Valget afholdes i oktober kvartal.

En meget vigtig del af bestyrelsens arbejde er kontakt til andre forældre og dermed formidler og bindeled mellem forældre og personale i børnehuset.

I Lilleskov består bestyrelsen af 7 medlemmer valgt blandt forældre og 2 medarbejder repræsentanter, desuden deltager 1 ledelsesrepræsentant, som også har sekretærfunktionen. Hvem de valgte er kan læses her på hjemmesiden.

Mødedatoer for bestyrelsesmøder i løbet af året aftales løbende.

Forældrebestyrelsen deltager desuden aktivt med det praktiske i forbindelse med større arrangementer i løbet af året, som grillfest, børnefest, julearrangement mm.

Ønsker du yderligere information om, hvilke retningslinjer bestyrelsen arbejder efter, se: