3 års besøg

Tilbud fra sundhedsplejersken

I Slagelse Kommune tilbyder Sundhedsplejen alle familier med 3-årige børn et hjemmebesøg, med særlig fokus på barnets mad, bevægelse, motorik og sproglige udvikling.

Vi ved fra undersøgelser, at antallet af overvægtige børn og børn med motoriske vanskeligheder er i stigning, og det er bekymrende, da det kan føre til alvorlige livsstilssygdomme senere i livet. Jo tidligere gode vaner grundlægges, jo mindre risiko senere i livet.

Den enkeltes livsstil bliver grundlagt allerede i barneårene, og vi vil derfor gerne tale med jer om jeres barns trivsel, hvor I også får mulighed for råd og vejledning.

Baggrunden for besøget

Vi tilbyder 3-årsbesøget for:

  1. at forbygge uhensigtsmæssig levevis og medvirke til at forebygge overvægt
  2. at have fokus på barnets sproglige udvikling
  3. at vurdere barnets motoriske udvikling

Sådan foregår det

Besøget foregår hjemme hos jer og varer højst en time. Det er vigtigt, at barnet og en eller begge forældre er hjemme under besøget.

Der vil også være plads til at tale om eventuelle problematikker, I har i forhold til jeres barn. Det kan for eksempel handle om søvn, opdragelse, renlighed, leg og samspil.

Sådan får I tilbuddet

I den måned jeres barn fylder 3 år, modtager I en invitation til 3-årsbesøget i jeres digitale postkasse. I invitationen står der, hvornår sundhedsplejersken kommer på besøg hos jer. Hvis tiden passer jer dårligt, kan I kontakte sundhedsplejersken for at aftale et nyt tidspunkt.

Hvis I vil vide mere?

Hvis I har brug for mere information, er I velkomne til at ringe til os på tlf. 58 57 47 01.