Lukkedage

Børnehaven er lukket

Dagen efter Kr. Himmelfartsdag
Grundlovsdag
Dagene mellem jul og nytår