Storegruppen nyhedsbrev

MARTS/APRIL

Så sætter vi i gang med at øve skoleparatheden i de næste mange uger.

Vi skal have et førskoleforløb der hedder ”Villads fra Valby”. Det er en bog vi læser højt af. I bogen er der en række opgaver og spørgsmål som børnene skal løse undervejs. Børnene skal undres og finde deres egne meninger og forståelser af teksten i bogen. De skal arbejde med formbøger, billedsamtaler, tegne og skrive, lave bevægelseslege, bogquizzer og sproglege. Vi skal ligeledes arbejde noget mere med iPads/it.

Vi skal snakke om tillægsord og adjektiver som stor/lille, gammel/ung osv.

Dette skal vi arbejde med for at give børnene en bedre forståelse af teksten i en bog. De skal lære at tage aktivt stilling til teksten og vende sig til at de har en aktiv stemme i samtalen omkring bogen.

Fokus ord: Førskoleopgaver, frikvarter, respekt.

Hjemme opgave:

Jeres barn skal øve sig i at:
-       Blive i en aftalt aktivitet/ leg i et vis antal minutter.
-       Vente på tur.
-       Respektere andre, ” nu er det dig der taler og jeg lytter eller venter”.
-       Bogstaver og tal…….. eget navn, hvilke bogstaver er der i det.

Det er vigtigt for jeres barn at han/hun er i børnehaven senest kl. 9 om tirsdagen og de kommer hver gang, hvis ikke de er syge, I holder ferie osv.

Vigtige datoer:
1/4: Påskefrokost for børnene, info følger.
9-13/2: Påskeferie

De bedste hilsner fra Birgitte, Camilla og Stina.