Vuggestuen Trolde nyhedsbrev

MARTS/APRIL

Kære forældre 

Her er lidt nyt om Troldene. Vi har gjort lidt forårsrengøring på stuen, og har i den forbindelse rykket rundt på stuen. I den forbindelse, har vi lavet nogle nye tiltag, som vi glæder os til at benytte fremover sammen med jeres børn.
Vi har tiden inden hjemsendelsen, gjort brug af et board, hvor vi synliggøre for børnene via piktogrammer hvem der i ugen skal dække bord til spisning. Her trækker det barn, som dækkede op i forrige uge, om mandagen et billede, af det barn som skal dække bord i løbet af ugen.

Vi kan allerede nu se, hvor glade børnene er for at være en del af borddækningen, både det at få sin madkasse, men også at give den. Dette har vi gjort ud fra den pædagogiske tanke, at styrke den sociale udvikling, empati og selvhjulpenhed.

På boardet har vi også ugens sang, som vi synger inden vi spiser. Samtidig synger vi navnesang, med tanke på at skabe en genkendelighed for børnene, men også at skabe et forum af relationsdannelse, og styrke de sproglige kompetencer.

Vi spiser som regel kl. 10.30 og indtil børnene har spist færdige i deres eget tempo. Efterhånden som børnene er færdige med at spise, har vi hos troldene lavet en læsekrog, hvor de børn som er færdige med at spise kan læse sammen med en voksen. Inden spisningen får alle børn en ren ble, og vasket hænder, så de store børn kan blive puttet omkring 11:30-12:00.

Dette med den tanke at børnene kan nå at læse og lege efter spisningen, og for at der ikke forekommer for mange "skift" af voksne som kommer ind og ud af lokalet, og kan "forstyrre" børnenes leg.

I løbet af ugedagene: Tirsdag, Onsdag, Torsdag har vi turdage. Hvor børnene er delt op i tur-grupper, Storebørnsgruppen og småbørnsgruppen, hvor den ekstra dag, er for de børn som ikke var af sted. På månedsoversigten vil det blive tydeliggjort hvilke dage jeres børn skal på tur. Ideen med turen er henblik på at styrke krop, sanser og bevægelse, social udvikling og nysgerrighed på natur og udeliv. De børn som ikke er på tur vil deltage i ugens øvrige aktiviteter.

Til jer forældre, vil I også kunne se fremover en månedsoversigt, over planlagte aktiviteter i løbet af måneden. Vi har i Marts og April måned fokus på Påsken og foråret.

Vi håber at I er ved godt mod i denne svære tid, og vi glæder os til forhåbentligt snart at se jer igen.

Kærligste hilsner: Line, Hanne S., Mie og Alex