Institutionsbeskrivelse

De fysiske rammer er et funktionsindrettet hus med en normering på 98 børn i alderen 0-6 år. Vi er 19 ansatte pædagoger, pædagogiske assistenter og medhjælpere.

I dagtilbuddet Lilleskov, er tilknyttet et særligt dagtilbud, hvor personalet arbejder med fokus på at skabe et inkluderende læringsmiljø, du kan læse mere om det her i informationspjecen.

Institutionen blev bygget i 1997, i 2019 er institutionen blevet udbygget med en vuggestueafdeling, som blev taget i brug i juli 2019. 
Sammen med vejledning fra en indretningsarkitekt fandt vi frem til farver og indretning af institutionen, og arkitekten medvirkede også til udvikling af funktionelt inventar og møbler, bl.a. reoler, plakatsøjle, udstillingsmontre, som i høj grad er spændende udformet og har flere funktioner samtidigt.
 
Børnehusets indretning i forskellige "funktionsrum" bliver løbende ændret, alt efter hvilke behov, der trænger sig på. Vi arbejder på at tilpasse rummenes indretning og funktion til den virkelighed, vi oplever i det daglige arbejde. På den måde forsøger vi at undgå de begrænsninger, der kan ligge i rummenes funktion.
Siden er sidst opdateret 2. marts 2020