Fotografering

Børn medtager diverse "spillemaskiner", som kan fotografere andre børn i børnehuset.
Vi har indmeldte børn, som ikke må fotograferes.

Forældrebestyrelsen har drøftet problemstillingen på et møde og besluttet, at kun ansat personale må fotografere aktiviteter i dagligdagen. Spillemaskiner, som kan tage billeder, må ikke medbringes.

Ved særlige begivenheder og på særlige dage i løbet af året, såsom Bedsteforældredag, Luciafest, juleaktiviteter eller lign. -  hvor gæster er inviteret - orienteres om, at andre end personalet, også kan tage billeder.

Siden er sidst opdateret 12. september 2016