Profil

Pædagogisk dokumentation

Pædagogisk dokumentation beskæftiger sig med barnets teori om praksis, dets billede af verden og forholdene til andre børn og voksne. Vi synliggør barnets ressourcer, og hvor det er i dets udvikling med henblik på at tilrettelægge næste skridt.
 
Vi synliggør også, at hvert barn er unikt og har sine egne personlige strategier. F.eks. lærer nogle børn bedst ved at efterligne andre, nogle ved at gentage et eksperiment, andre ved at prøve sig frem og andre ved at få en grundig forklaring og derpå prøve osv.

Gennem dokumentationen skal den enkelte medarbejder bl.a. erfare, at børns forskelligheder fordrer, at de tilbydes mange forskellige måder at lære på.
Dokumentation er "at tage et billede af virkeligheden" - f.eks. iagttagelser, børneproduktioner og fotos - med henblik på så objektivt som muligt, at registrere og reflektere over, hvad der faktisk skete undervejs i situationer/processer.

Billedmontager ophængt på væggene, dias-serier, skriftlige fortællinger mm. er den form for pædagogisk dokumentation, der henvender sig til børn, forældre, politikere mm. - altså formidling.
 
I Lilleskov arbejder vi meget med de kunstneriske udtryksformer - f.eks. billedkunst. Børnene maler alle mulige steder - i skoven, på legepladsen, i værkstedet, i atelieret.
Denne udtryksform bruges, især for at fastholde deres erindringer i forbindelse med aktiviteter, projekter, oplevelser, leg og også den daglig trummerum.

Vi lægger vægt på at vise børnene, at vi værdsætter og sætter pris på deres store arbejde. Derfor udstiller vi deres kunst på en smuk måde.
Billeder sættes i rammer og præsenteres på en spændende måde i atelieret og i resten af huset, hvor alle forbipasserende kan nyde kunsten. Udvalgte og indrammede billeder, måske lavet i et projektforløb, kan købes af forældrene.