Læreplan

Vi er i fuld gang med implementerings processerne i forhold til "den styrkede læreplan".

Vi har anvendt Corona nedlukningen til at beskrive vores eksempler på Grundlaget, sat mål i forhold til de 6 temaer - med møder virtuelt blandt os pædagogiske personale.

Vi er ikke helt i mål med den fulde sammenfatning og har derfor behov for at benytte os af muligheden for at udskyde den fulde offentliggørelse af læreplanen med 3 måneder, til d. 1. oktober 2020.

Ifølge Dagtilbudsloven §9 skal dagtilbudbud offentliggøre den "styrkede læreplan" d. 1. juli 2020.

Ligeledes skal dokumentation og evaluering af børnenes trivsel, læring, udvikling og dannelse offentliggøres sammenhængende med det pædagogiske læringsmiljø.

Vi har lært meget og taget mange gode erfaringer med - gennem hele Corona tiden og genåbning af vores Lilleskov.

Vi har lært, at vi ret hurtigt kan omstille vores læringsmiljøer, opdele os i andre børnegrupper og bruge forældre samarbejdet når nye retningslinjer tilgik os - hver uge.

Vi samledes alle på legepladsen, drøftede udfordringer, justerede praksis og metoder, og arbejdede så udfra dette.

Vi oplevede nogle glade, trygge børn og en tæt dialog med forældre.

Vi arbejdede i alle grupper ud fra samme skabelon med struktur og program for dagene.

Du kan i nedenstående link læse Børnehuset Lilleskovs læreplan 2014/15, "den nye styrkede læreplan" kan læses her fra d. 1. oktober 2020.